Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH
Giá cả cạnh tranh - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

Giá cả cạnh tranh

Xây dựng chiến lược về giá cả cạnh tranh nhằm thu hút và xây dựng niềm tin với khách hàng:
– Giá cả là 1 trong yếu tố cạnh tranh mạnh nhất hiện tại.
– Nhà kinh doanh sử dụng giá như một công cụ cạnh tranh sắc bén.
– Tâm lý của người tiêu dùng luôn trong tình trạng phải cân đối tài chánh các khoản chi hơp lý khi mua sắm mới hoặc thay thế.
– Xác định mức giá chào hàng, giá bán, giá sản phẩm mới… cho từng mặt hàng, kênh phân phối, thời gian, địa điểm tiêu thụ, phương thức thanh toán…
– Điều chỉnh và thay đổi giá theo môi trường kinh doanh
– Chủ động thay đổi giá trước sự thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh.

 

Tin tức khác