Kính Thuận Thành

Kính Thuận Thành

Kính Thuận Thành

Kính Thuận Thành

Kính Thuận Thành
Kính Thuận Thành

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành một doanh nghiệp uy tín về sản phẩm, giá cả, chất lượng trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị liên quan đến kính, phụ kiện kính với mục tiêu lấy chất lượng làm thước đo phát triển.


 Sứ mệnh:

Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Qua đó, nâng cao chất lượng nhân lực và sức cạnh tranh của Công ty.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình và hoàn thiện dịch vụ đi kèm; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết lập một mục tiêu cho sự phát triển bền vững và lâu dài.

 

Tin tức khác