THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH
THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH THUẬN THÀNH

THÔNG SỐ - ĐỂ CHỌN ĐÚNG BẢN LỀ SÀN VVP CHÍNH HÃNG

Thông số chọn bản lề sàn VVP Chính Hãng sẽ theo 2 tiêu chí sau: chiều ngang cửa và trọng lượng tối đa như sau:

 

Tên sản phẩm Độ rộng cửa tối đa

Trọng lượng tối đa (tương ứng)

Trọng lượng tối đa (tương ứng) Chiều cao cửa
    Bên trong không có gió Bên ngoài  có gió  

FC 34-15

800mm 60-80 Kg 50-70 Kg Tu 2000mm đến 2400mm
FC 34- 20 1000mm 80-90 Kg 60-80 Kg Tu 2000mm đến 2400mm
FC 34 - 25 1200mm 90-100 Kg 80-90 Kg Tu 2000mm đến 2400mm
FC 49 - 30 1500mm 90-120 Kg 90-120 Kg Tu 2000mm đến 2400mm

Cách tính trọng lượng: có 2 cánh

Cách 1: Trọng lượng riêng

Rộng x  Cao x Dày x Trọng lượng riêng

VD: Cánh cửa có kích thước: 900 x 2200, kính 10mm

0.9 x 2.2 x 0.01 x 2500 = 49,5 Kg

Cách 2: m2 x trọng lượng

Độ dày kính Trọng lượng (Kg/m2)
5mm 12.5
8mm 20
10mm 25
12mm 30
15mm 37.5
19mm 47.5

Lưu ý: Với kính có độ dày lớn hơn thì áp dụng theo cách 1 để tính trọng lượng.

 

Tin tức khác