CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÍNH THUẬN THÀNH

Trụ sở:  116/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Tel: (028) 3 553 3281                        Fax: (028) 3 553 3285

Nhà Máy: 2/5 Võ Thị Liễu, F. An Phú Đông, Quận 12

Tel: (028) 3 719 9315/6                       Fax: (028) 3 7199 317

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Chủ đề (*)
Nội dung (*)